Privacy

Financium verwerkt persoonsgegevens van klanten, mensen die interesse tonen in onze producten en diensten en mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar Finanicum een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad. Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om op een verantwoorde manier met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Financium is een serviceprovider voor tussenpersonen op het gebied van consumptief krediet. Uw persoonlijke gegevens worden gevraagd wanneer u bij uw tussenpersoon een product aanvraagt of als u één van de (bij Financium aangesloten) websites bezoekt.

Uw gegevens worden gebruikt om een overeenkomst aan te gaan en te onderhouden, voor de beoordeling en eventuele acceptatie voor het aangaan van een consumptief krediet, opname in onze systemen voor contractadministratie en relatiebeheer en het waarborgen van een beheerste en integere uitoefening van de financiële dienstverlening. Indien noodzakelijk kan Finanicum uw persoonlijke gegevens delen met derden, met inbegrip van partnerondernemingen en andere ondernemingen die zich bezighouden met de verkoop en levering van onze diensten.

Financium bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Hoe lang dit is, is afhankelijk van het soort gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijnen kunnen per doel verschillen. Deze termijnen zijn vastgelegd in ons verwerkingsregister.

In onze volledige versie van de Privacyverklaring kunt u lezen;

  • hoe Financium persoonsgegevens verzamelt;
  • welke persoonsgegevens Financium van u verwerkt;
  • voor welke doeleinden Financium deze persoonsgegevens verwerkt;
  • op basis van welke wettelijke grondslagen Financium persoonsgegevens verwerkt;
  • wat de bewaartermijnen van persoonsgegevens zijn;
  • wat uw rechten zijn ten aanzien van de gegevensverwerking.

Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Financium via [email protected] of per post naar Financium, Laan van Overstaan 20, 2289CX Rijswijk.