Privacy

Financium verwerkt persoonsgegevens van klanten, mensen die interesse tonen in onze producten en diensten en mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar Finanicum een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad. Wij respecteren jouw privacy en doen er alles aan om op een verantwoorde manier met jouw persoonlijke gegevens om te gaan.

Financium is een serviceprovider voor tussenpersonen op het gebied van consumptief krediet. Jow persoonlijke gegevens worden gevraagd wanneer jij bij jouw tussenpersoon een product aanvraagt of als je één van de (bij Financium aangesloten) websites bezoekt.

Jouw gegevens worden gebruikt om een overeenkomst aan te gaan en te onderhouden, voor de beoordeling en eventuele acceptatie voor het aangaan van een consumptief krediet, opname in onze systemen voor contractadministratie en relatiebeheer en het waarborgen van een beheerste en integere uitoefening van de financiële dienstverlening. Indien noodzakelijk kan Finanicum jouw persoonlijke gegevens delen met derden, met inbegrip van partnerondernemingen en andere ondernemingen die zich bezighouden met de verkoop en levering van onze diensten.

Financium bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Hoe lang dit is, is afhankelijk van het soort gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijnen kunnen per doel verschillen. Deze termijnen zijn vastgelegd in ons verwerkingsregister.

In onze volledige versie van de Privacyverklaring kunt uje lezen;

  • hoe Financium persoonsgegevens verzamelt;
  • welke persoonsgegevens Financium van jou verwerkt;
  • voor welke doeleinden Financium deze persoonsgegevens verwerkt;
  • op basis van welke wettelijke grondslagen Financium persoonsgegevens verwerkt;
  • wat de bewaartermijnen van persoonsgegevens zijn;
  • wat jouw rechten zijn ten aanzien van de gegevensverwerking.

Indien je vragen hebt over de privacy van jouw persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met Financium via [email protected] of per post naar Financium, Laan van Overstaan 20, 2289CX Rijswijk.