Financium maakt kredietadvisering gemakkelijker.

Regeling beheerst beloningsbeleid Financium

Het beloningsbeleid van Financium is gericht op het aantrekken en aan zich binden van goede, gekwalificeerde medewerkers, op zodanige wijze dat de integriteit en soliditeit van Financium niet in gevaar komt. Dit houdt onder andere in dat het beloningsbeleid geen prikkels bevat die kunnen leiden tot onzorgvuldige behandeling van onze klanten.

Financium heeft een kwaliteit-managementsysteem ontwikkeld ten behoeve van de beoordeling en beloning van haar medewerkers. Er is sprake van een functie- en salarishuis. De jaarlijkse beoordelingscyclus kan resulteren in een proportionele stijging van het vaste salaris.

Alle medewerkers die aan het eind van het kalenderjaar in dienst zijn kunnen aanspraak maken op de winstuitkering. Bij het behalen van de vastgestelde ondernemingsdoelstellingen komt de medewerker in aanmerking voor een uitkering van maximaal 5% van het bruto jaarsalaris.

De medewerkers ontvangen naast het vaste salaris een variabele beloning. Deze provisieregeling bedraagt maximaal 15% van een kwartaalsalaris en is opgedeeld in jaarlijks vast te stellen productiviteits- en kwaliteitsdoelstellingen.

Het beloningsbeleid voor de Algemeen Directeur is vastgesteld door de aandeelhouders. De doelstellingen voor de variabele beloning van directie bevatten zowel kwantitatieve als kwalitatieve, ondernemingsgerichte als individuele doelstellingen, worden jaarlijks geëvalueerd en zijn periodiek onderwerp van bespreking met de aandeelhouders.

De aandeelhouders zijn in de hoedanigheid van (dagelijks) beleidsbepaler betrokken bij de bedrijfsvoering van Financium. Zij ontvangen geen variabele beloning.