Financium is een serviceprovider.

Klachten

Financium is een serviceprovider. Wij geven geen advies over leningen of verzekeringen. Dit specialisme laten wij graag over aan de onafhankelijke (hypotheek- en verzekerings-)advieskantoren waar wij mee samenwerken. Deze onafhankelijke adviseurs bemiddelen voor u bij het tot stand komen van uw lening of verzekering en helpen u in de keuze voor het best passende product. Wij ondersteunen deze advieskantoren op het gebied van productassortiment en door begeleiding van het kredietaanvraagproces en de administratieve afhandeling.

Een klacht indienen

Heeft u een klacht over het advies dat u heeft gekregen of het product dat u heeft afgesloten, bespreek de klacht dan eerst met uw adviseur. Hij is uw eerste aanspreekpunt en kan het probleem vaak snel voor u oplossen.

Komt u er met uw adviseur niet uit of heeft uw klacht betrekking op onze dienstverlening? Dan lossen wij de klacht graag voor u op. U kunt uw klacht op de volgende manier bij ons indienen:

  • Telefonisch: 088 828 22 88
  • Per post: Financium, Postbus 800, 2501 CV Den Haag
  • Per e-mail: [email protected]

Om uw klacht zo goed en snel mogelijk te kunnen behandelen, vragen wij u de volgende gegevens met uw klacht mee te sturen:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Eventueel uw contract- en/of polisnummer
  • Datum van indienen van uw klacht
  • Korte omschrijving van uw klacht
  • Eventuele kopieën van documenten die uw klacht kunnen verduidelijken

Ontvangstbevestiging van uw klacht

U ontvangt van ons schriftelijk een ontvangstbevestiging van uw klacht, hierin staat ook de termijn waarbinnen u een reactie op uw klacht kunt verwachten. Wij streven er naar om u binnen 3 weken een inhoudelijke reactie toe te sturen.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht dan kunt u terecht bij het KiFiD. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij het KiFiD vanaf 6 weken nadat u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen tot 3 maanden nadat u van ons een antwoord hebt gehad. Het is eventueel ook mogelijk om je klacht direct bij de rechter in te dienen.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Telefoon: 088 828 22 88
Website: www.kifid.nl

 

Bent u een bij ons aangesloten tussenpersoon:

Bent u een met ons samenwerkend advieskantoor en heeft u een klacht over ons bedrijf of onze dienstverlening, laat het ons dan weten. Wij willen immers graag dat u tevreden bent over onze service en zoeken dan ook graag voor u naar een passende oplossing.

Stuur uw klacht t.a.v. de Directie naar:
Financium
Postbus 800
2501CV Den Haag

of neem telefonische contact met ons op via 088 828 22 88.
U ontvangt van ons zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 weken, een reactie.