Lening toch rond gekregen voor expat

Weinig mogelijkheden voor expats / kennismigranten

Kennismigranten zijn personen die vanwege hun deskundigheid naar Nederland zijn gekomen om hier te werken. De werkgever kan dan ervoor zorgen dat ze onder de zogenaamde 30% regeling komen te vallen. Dit betekent dat gedurende een bepaalde periode er geen belasting betaald hoeft te worden over 30% van het salaris. Kennismigranten zijn meestal hoogopgeleid en hebben een hoog salaris. Je zou zeggen dat kredietverstrekkers dit type klant graag verwelkomen. Echter is het tegendeel waar en zijn er eigenlijk geen mogelijkheden voor een lening voor ze. Reden hiervoor is het feit dat kredietverstrekkers van mening zijn dat deze expats geen binding hebben met Nederland en na verloop van tijd terugkeren, met het risico van een nog niet afbetaalde lening.

Onlangs ontvingen wij van een van de bij ons aangesloten tussenpersonen weer een aanvraag voor een lening voor een expat. En in eerste instantie kregen we geen goedkeuring voor een offerte.

 

Zo hebben we de aanvraag toch rond gekregen

Voornaamste reden waarom de aanvraag dus wordt afgewezen is omdat de kredietverstrekkers van mening zijn dat er geen binding met Nederland is. Daardoor verwachten ze dat de expat weer terugkeert en de openstaande lening achterlaat.

In dit specifieke geval hebben we nogmaals gekeken naar de klantsituatie. We constateerden het volgende:

  • De klant was in het bezit van een koopwoning in Nederland
  • De klant was getrouwd en beide aanvragers hadden een vast dienstverband
  • Klanten hadden kinderen die hier in Nederland op school zaten
  • Klanten waren actief binnen de sportvereniging waarvan zij lid waren
  • De klant had reeds een private lease contract, dit was zichtbaar op het uittreksel BKR
  • De voorgenomen lening had een looptijd die eindigde voor de einddatum van zijn de verblijfsvergunning

Dit was voor ons aanleiding om het gesprek aan te gaan met de acceptant van de kredietverstrekker om aan te geven dat er in onze ogen voldoende binding met Nederland was en dat de lening bovendien al was afbetaald voordat de geldigheid van de verblijfsvergunning afliep.

Ondanks het feit dat de acceptant in eerste instantie vast wilde houden aan de door hun gestelde acceptatieregels, hebben wij hem toch kunnen overtuigen en is de aanvraag uiteindelijk toch gehonoreerd.

 

Met een goede onderbouwing toch vaak meer mogelijk voor een expat

Heb jij een aanvraag voor een expat? Ga dan op zoek naar zaken die onderbouwen dat de expat voldoende binding heeft met Nederland. Dat maakt de kans groter om de post toch mogelijk te maken. Wil je sparren over de aanvraag van jouw expat klant? Bel met onze kredietspecialisten op 088 – 828 2288 (werkdagen van 9 tot 17 uur).

Voorbespreken of even sparren over een dossier

Maak gebruik van de expertise van onze kredietspecialisten. Zij gaan graag met jou in gesprek over de haalbaarheid van het dossier van jouw klant. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 17 uur op:

088 – 828 22 88