Bereken het voordeel bij oversluiten

Krijg inzicht in het maximale voordeel bij oversluiten

Wanneer tijdens het gesprek met jouw klant naar voren komt dat er op dit moment sprake is van reeds bestaande leningen en kredietfaciliteiten, dan bieden wij de mogelijkheid om een berekening te maken wat het maximale voordeel is bij oversluiten van de leningen naar een nieuwe lening. Je logt hiervoor in op de Kredietmodule en klikt links in het menu op ‘Oversluitvoordeel‘.  Je komt  vervolgens op een formulier waar je de gegevens van de bestaande leningen kan invoeren.

 

Uitleg bij invullen

Enkele tips voor het invullen:

  • Bij het nog terug te betalen bedrag voer je het actuele saldo in. Heb je dat voor een persoonlijke lening niet beschikbaar? Maak dan gebruik van onze tool ‘Inlossaldo PL berekenen‘.
  • Je kunt meerdere leningen aan de berekening toevoegen. Naast het financiële voordeel kan het samenvoegen van meerdere leningen naar 1 lening tevens overszicht voor jouw klant creëren.
  • Verkeerde lening toegevoegd? Klik op het kruisje naast de lening om de lening weer te verwijderen

 

Uitkomst berekening

Wanneer je al de leningen hebt ingevoerd die je wilt oversluiten, klik je op ‘Voordeel berekenen’. Je ziet dan alle voordelen voor jouw klant op een rij. Er wordt een vergelijk gemaakt van de huidige situatie met een eventuele nieuwe situatie gebaseerd op:

  • Nog in totaal terug te betalen saldo
  • Nieuwe laagst mogelijke rente *
  • Dezelfde maandtermijn als de klant nu heeft. Indien wenselijk kan je de berekening opnieuw uitvoeren met een andere maandtermijn

* Leningen worden verstrekt op basis van Risk Based Pricing. Dit betekent dat hoe hoger het risicoprofiel van jouw klant, hoe hoger de rente. De berekening wordt gemaakt op basis van de laagst mogelijke rente. Dit betekent dat de berekening een indicatie is van het maximale voordeel. Krijgt je klant een hogere rente aangeboden, dan kan het oversluitvoordeel anders uitpakken.

Voorbespreken of even sparren over een dossier

Maak gebruik van de expertise van onze kredietspecialisten. Zij gaan graag met jou in gesprek over de haalbaarheid van het dossier van jouw klant. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 17 uur op:

088 – 828 22 88