Acceptatierichtlijnen

Hoe een lening wordt berekend?

Wanneer je een offerte voor jouw klant aanvraagt, dan beoordelen de kredietverstrekkers of zij een voorlopig voorstel willen doen het verantwoord kredietmaximum is. Zij maken die beoordeling op basis van de financiële situatie van de klant en de uitslag van de toetsing bij het BKR in Tiel.

 

Berekening verantwoord kredietmaximum

Om ervoor te zorgen dat de aangevraagde lening verantwoord verstrekt kan worden, wordt er gekeken naar:

 • netto (gezins)inkomen
 • woonlasten
 • norm voor levensonderhoud
 • de eventuele te betalen kinderopvangkosten en te ontvangen kinderopvangtoeslag
 • kosten voor de auto (privé of via je werkgever)

 

Overzicht acceptatierichtlijnen

Kredietverstrekkers hanteren verschillende acceptatierichtlijnen. Hieronder vind je per situatie de meest ruime acceptatierichtlijn van de aanbieders waar Financium mee samenwerkt.

0-urencontract / oproepkracht

Inkomen uit een 0-urencontract of als oproepkracht wordt niet meegenomen in de berekening in de leencapaciteit van de klant.

2e hypotheek

Wanneer er sprake is van een 2e krediethypotheek, dan wordt er een bedrag van 1,5% van de kredietlimiet naastlopend genormeerd.

13e maand / eindejaarsuitkering

Wordt voor 100% meegenomen.

Alimentatie (ontvangen)

Ontvang de aanvrager partner- of kinderalimentatie, dan wordt dit door de kredietverstrekkers meegenomen als inkomstenbron in de berekening. Wel geldt er een voorwaarde dat de alimentatie tijdens de gehele looptijd van de lening wordt ontvangen.

Alimentatie (te betalen)

Te betalen alimentatie wordt in mindering gebracht op de afloscapaciteit met als gevolg een lager verantwoord kredietmaximum.

Bestaande leningen

Zijn er  al bestaande leningen die niet met de nieuw aan te vragen lening worden ingelost, dan brengen de kredietverstrekkers in geval van een doorlopend krediet 2% van de limiet en in geval van een persoonlijke lening de werkelijke maandlast in mindering op de afloscapaciteit. Dit heeft als gevolg een lager verantwoord kredietmaximum.

Defensie

Werk de aanvrager voor het ministerie van Defensie, dan is het afhankelijk van de fase van de arbeidsovereenkomst of het inkomen door de kredietverstrekkers meegenomen wordt.

In geval van:

 • Fase I, wordt het inkomen voor 70% meegenomen in de berekening.
 • Fase II & III, wordt het inkomen volledig meegenomen in de berekening.

DUO lening

Is er sprake van een DUO lening, dan is het afhankelijk of de aanvrager al aan het aflossen is of niet:

 • Wordt er al afgelost, dan wordt er rekening gehouden met de werkelijke last die wordt betaald voor de DUO lening
 • Wordt er nog niet afgelost, dan wordt er met een fictieve maandlast van 0,65% van de studieschuld gerekend in geval van het oude stelstel en met 0,35% van de studieschuld in geval van het nieuwe leenstelsel

Huur

Huurlasten worden inclusief servicekosten en exclusief gas/water/licht meegenomen in de berekening. Eventuele huurtoeslag wordt in mindering gebracht op de huurlast.

Hypotheek

De bruto hypotheeklast inclusief aflossing en verzekering wordt voor 90% meegenomen in de berekening.

Inwonend

In geval van een inwonende of thuiswonende woonsituatie, rekenen kredietverstrekkers met een woonlast van 33% van het netto inkomen (met een maximum van 750 euro).

Kinderopvang

Maakt aanvrager gebruik van kinderopvang? Dan wordt er rekening gehouden met de kosten voor de opvang en de te ontvangen kinderopvangtoeslag.

Leeftijd

Minimale leeftijd is 21 jaar en de maximale leeftijd voor afsluiten is 80 jaar. De lening moet afbetaald zijn voor de 85e verjaardag.

Loonbeslag

Lenen is niet mogelijk zolang er sprake is van loonbeslag.

Nationaliteit (anders dan Nederlands)

Is er sprake van een buitenlandse nationaliteit, dan nemen de kredietverstrekkers het inkomen als volgt mee in de berekening:

 • Heeft aanvrager een koopwoning , kan er aangetoond worden dat aanvrager minimaal 12 maanden heeft gewerkt in Nederland en staan er bij het BKR reeds kredieten minimaal 12 maanden geregistreerd? Dan wordt er gerekend met 100% van je inkomen.
 • Heeft aanvrager geen koopwoning , kan er aangetoond worden dat aanvrager minimaal 36 maanden heeft gewerkt in Nederland en staan er bij het BKR reeds kredieten minimaal 36 maanden geregistreerd? Dan wordt er gerekend met 100% van je inkomen.

ORT / ploegentoeslag

Indien dit een structureel karakter heeft, wordt dit voor 100% meegenomen.

Overwerk

Indien dit een structureel karakter heeft, wordt dit voor 100% meegenomen.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Wordt niet meegenomen in de berekening.

Proeftijd

Indien de aanvrager nog in zijn of haar proeftijd zit, wordt het inkomen niet meegenomen.

Provisie

Provisie wordt voor maximaal 100% genomen, mits dit structureel is, en aantoonbaar over een periode van de laatste 12 maanden.

Scheiding

Ligt aanvrager op het moment van aanvragen in scheiding, dan is het niet mogelijk een lening aan te vragen. Wacht ermee tot de scheiding definitief is uitgesproken.

Tijdelijk dienstverband

 • Inkomen wordt voor 70% meegenomen zonder intentieverklaring indien het resterende dienstverband korter is dan 6 maanden
 • Inkomen wordt voor 100% meegenomen zonder intentieverklaring indien het resterende dienstverband 6 maanden of langer is
 • Inkomen wordt voor 100% meegenomen met intentieverklaring, ongeacht de resterende duur van het dienstverband

Uitzendbureau

In geval van:

 • Fase A / 1 + 2, wordt het inkomen niet meegenomen in de berekening.
 • Fase B / 3, wordt het inkomen meestal voor 70% meegenomen in de berekening. Als uitzondering kan gelden dat er met 100% wordt gerekend. De resterende contractduur moet dan wel minimaal 6 maanden zijn. Is er sprake van minder dan 6 maanden resterende contractduur in combinatie met een intentieverklaring, dan kan er ook met 100% gerekend worden.
 • Fase C / 4, wordt het inkomen volledig (100%) meegenomen in de berekening.

WAO / WIA / WGA / WAJONG

Voor inkomen uit een uitkering in het kader van arbeidsongeschiktheid gelden de volgende percentages:

 • (oude) WAO: maximaal 100%
 • WGA: maximaal 75%
 • Wajong: maximaal 100%
 • IVA: maximaal 100%

WSW / sociale werkplaats

Kan voor 100% worden meegenomen in de berekening.

WW / Bijstand

Inkomen uit een werkloosheids- of bijstandsuitkering wordt niet meegenomen.

Zelfstandig ondernemer

Gemiddelde winst over de laatste 2 jaar. Jaarcijfers, aangiften en aanslagen over de laatste 2 jaar moeten aantoonbaar zijn.

Ziektewet

In geval van een zieke werknemer geldt het volgende:

 • 100% als aanvrager een paar dagen ziek is
 • 70% als aanvrager langer dan een paar dagen ziek is, maar maximaal 1 maand
 • 0% als aanvrager langer dan een maand ziek is

Overige acceptatiecriteria

Daarnaast zijn er nog andere zaken die van invloed kunnen zijn op de eventuele acceptatie van de kredietaanvraag. Enkele voorbeelden:

 • Er is te weinig inkomen om het gewenste bedrag verantwoord te kunnen lenen
 • Er zijn in relatief korte tijd meerdere kredietaanvragen gedaan of er zijn meerdere kredieten verstrekt
 • Aanvrager heeft een bestaande lening die in relatief korte tijd meerdere malen is verhoogd
 • Aanvrager behoort tot een kwetsbare doelgroep (bijvoorbeeld: jongeren die nog thuis wonen en geen ervaring hebben met geld lenen)
 • Aanvrager heeft nog geen ervaring met lenen en wil een groot bedrag lenen. Omdat het betaalgedrag niet getoetst kan worden, vinden kredietverstrekkers dit een te groot risico. Begin met een lager bedrag.
 • Er is inkomen uit een risicovolle sector
 • Aanvrager heeft al een lening lopen bij een andere kredietverstrekker en het betaalverloop is niet naar wens van de kredietverstrekker (bijvoorbeeld wanneer er structureel te laat wordt betaald)

 

Staat de situatie van jouw klant er niet tussen?

Neem in dat geval gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17 uur op 088 – 828 22 88 of via [email protected].